AI och ledningssystem

AI och ledningssystem

Välkomna AI som din partner, inte din ersättare

AI kan förstärka din mänskliga uppfinningsrikedom och ditt ansvarstagande. Genom att hitta rätt AI-drivna verktyg för ditt företag kan du optimera processer och fatta välgrundade, faktabaserade och kloka beslut.

Detta leder i sin tur till nya framgångar inom ditt ledarskap. På vägen är SamCert din stödjande partner för att identifiera och styra de områden som ditt företag kan utveckla.

SamCert erbjuder en handledd kartläggning av ditt företags möjligheter genom vår expert. Hör av dig till oss så berättar vi mer om tjänsten AI som möjlighet.

AI och ledningssystem

Användningen av artificiell intelligens kommer in som en möjlighet och som en risk i ledningssystemet enligt ISO 9001. Integrering av AI i ditt företags processer och ledningssystem har stor potential att förbättra styrningen och effektiviteten i verksamheten, helt i linje med ISO 9001 standarden.

Ny standard för ansvarsfull AI

ISO har utvecklat standarden ISO 42001 specifikt för AI-ledningssystem. Genom att följa denna internationella standard säkerställer ditt företag att AI-teknik används ansvarsfullt och etiskt, med tydliga riktlinjer. Standarden hjälper företag att upprätthålla rättvisa och etiska principer i användningen av sina AI-verktyg. Att implementera ISO 42001 ger företaget en stabil grund för att hantera AI-projekt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Läs mer på ISO:s hemsida.

Vad är ett AI-ledningssystem?

AI kan snabbt analysera stora mängder data, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för din verksamhet. För att maximera dess potential och minimera riskerna, är det viktigt att implementera AI på ett ansvarsfullt sätt. Med rätt strategi kan du utnyttja dess förmåga att effektivisera processer och fatta bättre beslut samtidigt som du minskar negativa effekter. 

Ett AI-ledningssystem fungerar som organisationens hjärna för hantering av AI-projekt. Det skapar regler och metoder för att säkerställa att AI används ansvarsfullt och effektivt, från riskbedömning till implementering. Det fungerar som en färdplan för att använda AI klokt när tekniken utvecklas, och ger ett ramverk för att hantera risker och möjligheter. Med ett ansvarsfullt AI-ledningssystem kan vi använda tekniken på ett sätt som skapar många positiva möjligheter.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om att certifiera företaget enligt den nya standarden ISO 42001:2023.

AI som möjlighet:

  1. Kartlägger möjligheter och coachar hur ditt företag bäst kan utnyttja AI-teknologi för tillväxt och effektivisering.
  2. Strategisk planering av införande av AI i dina processer för att förbättra och effektivisera verksamheten. Syftet är att optimera beslutsfattande och förbättra kundupplevelser som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet och affärsmässig framgång.
  3. Ansvarsfull och etisk användning av AI skyddar företagets anseende och följer kommande EU-lagstiftning. Detta stärker förtroendet hos kunder och anställda.

Fördjupad information om AI och viktiga begrepp

– Så kan AI bidra till verksamhetsutveckling

 
Läs mer i tabellen nedan om AI-teknikens potential att bidra till verksamhetsutveckling och förbättra beslutsfattandet. Du hittar även exempel på hur AI kan integreras i olika delar av en verksamhet för att effektivisera processer, förbättra kundinteraktioner och främja innovation. Genom att förstå och utnyttja AI:s potential kan både företagsledare och processledare förbättra sin verksamhet på många plan.

1. AI i vardagen
AI är redan här och används i verktyg som Siri och Alexa. Det är dags att utforska hur AI kan integreras i din verksamhet.Exempel: En hotellkedja implementerar virtuella assistenter för att hantera online-bokningar. Kunder kan använda sin röst för att boka via en app, där AI-assistenten förstår kundens önskemål och hanterar beställningen effektivt. Detta ökar kundnöjdheten genom att bokningsprocessen görs enklare och mer tillgänglig.
2. Generativ AI (GenAI)
Tekniker som ChatGPT, Gemini och Microsoft Copilot* öppnar nya vägar för att automatisera och förbättra kommunikationen, både internt och med kunder.Exempel: Ett marknadsföringsföretag använder generativ AI för att skapa anpassat innehåll för olika målgrupper. Genom att analysera tidigare framgångsrika kampanjer och kundfeedback, kan AI:n skapa annonstexter, bilder och videor som är skräddarsydda för att öka engagemanget bland specifika kundsegment.
3. Maskininlärning för att förutse (Machine learning)
Genom att analysera stora datamängder kan ditt företag förutse trender, kundbeteende och marknadsförändringar, vilket gör din planering mer strategisk.Exempel: Ett tillverkningsföretag använder maskininlärning för att förutsäga maskinfel baserat på realtidsdata från sensorer. Detta möjliggör förebyggande underhåll, minskar driftstopp och optimerar produktionsflöden.
4. Djupinlärning för komplexa problem (Deep learning)
Baserat på maskininlärning, inspirerat av den mänskliga hjärnan, kan djupinlärning hantera mer komplexa utmaningar och finna lösningar som tidigare varit otänkbara.Exempel: Ett hälsovårdsföretag använder djupinlärning för att analysera röntgenbilder, för att identifiera tidiga tecken på sjukdomar som kan vara svåra för det mänskliga ögat att upptäcka, vilket leder till snabbare och mer exakta diagnoser
5. Naturlig språkbehandling för kommunikation (NLP)
Natural Language Processing gör det möjligt för ditt företag att förstå och hantera naturliga språkdata, från kundfeedback till automatiserade kundtjänstlösningar.Exempel: En kundtjänstavdelning implementerar en chattbot som använder NLP för att förstå och svara på kundförfrågningar i realtid. Detta förbättrar kundupplevelsen genom snabbare svarstider och frigör personal till att hantera mer komplexa förfrågningar.
6. Neurala nätverk för innovation
Liknar mänskliga hjärnans funktion och kan revolutionera hur vi analyserar data, skapar nya produkter eller tjänster.Exempel: En fastighetsförvaltare kan använda neurala nätverk för att optimera energianvändningen i byggnader. Genom att analysera väder, användarmönster och energiförbrukning justeras uppvärmning och belysning automatiskt, vilket minskar energikostnader och stödjer hållbarhetsmålen. Detta erbjuder kunderna lägre driftskostnader och förbättrar företagets miljöprofil.
*Copilot för Microsoft 365 är ett AI-drivet verktyg som är tillgängligt för små och medelstora företag genom en särskilt licensierad betalversion hos Microsoft. Det krävs om du vill använda Copilot i Office-familjen grundad på arbetsdata inom klientorganisationens (företagets) gränser. 

Vill du certifiera företaget?

Låt oss kontakta dig!

Kontaktformulär

Formulär för att ta kontakt

Jag är intresserad av:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.