ISO 9001 – Kvalitet

ISO 9001 – Kvalitet

ISO 9001 – certifikat för kvalitet

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning. Ett ledningssystem för kvalitet är ett stöd i optimering av verksamhetens processer.

Det är också ett verktyg för att uppfylla framtida behov och förväntningar i en dynamisk och komplex värld. Det kan röra allt från kundbemötande till hur du undviker störningar i verksamheten utifrån kundens perspektiv.

Att vara ett ISO-certifierat företag inger förtroende och är en kvalitetsstämpel som kan hjälpa ert företag att nå bättre lönsamhet.

Vad ger en ISO 9001 certifiering?

1. Stärkta företagsprocesser och hög kvalitet

2. Effektiva arbetsmetoder och förbättrad produktivitet

3. En stabil och pålitlig verksamhet och bättre riskhantering

4. Ett stärkt varumärke och bättre konkurrensfördelar

5. En ansvarsfull och engagerad företagskultur

Ett ISO 9001-certifierat företag levererar tjänster med kvalitet. Standardisering och effektivisering av arbetsmetoder förbättrar produktiviteten. När ledningssystemet är certifierat kan det också identifiera och proaktivt hantera potentiella risker.

En certifiering visar att företaget engagerar sig i kvalitetsfrågor och det stärker både varumärke och konkurrenskraft. Att företagets personal är aktivt involverad i arbetet ger en lärande organisation där människor bidrar med ansvar och engagemang.

Alla de ovanstående punkterna är det som företag vi certifierat genom tiderna har upplevt. Det finns många fördelar med att vara ett ISO-certifierat företag. Följ länken nedan för att läsa mer.

Här kan du läsa om kund som genomfört ISO 9001 certifiering med oss.

Kundcase Kakeldax

Så här går det till att certifiera företaget

Kvalitetsledning – systemets uppbyggnad och införande

Vi hjälper dig att förstå och dokumentera företagets processer så att de överensstämmer med ISO-kraven. Våra konsulter lägger grunden för ditt ledningssystem. Tillsammans med dig kartlägger vi nuvarande affärsmetoder.

Vi involverar och utbildar ledningsgruppen, som ska vara med hela vägen. I SamCerts uppdrag ingår även att planera aktiviteter för alla anställda på företaget för införande av nya rutiner och systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av SamCert Solutions handleder vi din organisation på bästa sätt.

I arbetet inför att bli kvalitetscertifierad ingår bland annat att mäta hur nöjda kunderna är och att utvärdera krav på företagets leverantörer. Vi hjälper till med att ta fram nyckeltal och klargöra ansvarsfördelningen. Målet är hela tiden att stärka företagets interna och externa kvalitetsprofil.

Vägen till certifiering i fem steg

SamCert leder och hjälper dig genom hela processen till en lyckad certifiering. Efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd för upprätthållande av dina certifikat. Vi erbjuder lösningar för certifiering av små och medelstora företag. Läs mer här.

ISO certifierade företag bidrar till de globala målen

De 17 globala målen antogs av FN 2015 och syftet är att skapa en hållbar värld fram till 2030. För att nå målen krävs bidrag från alla delar av samhället, inklusive lokala och nationella regeringar, företag, industri och individer. Certifierade företag arbetar kontinuerligt med standarder som bidrar till att uppfylla målen.

ISO 9001 bidrar till följande globala mål:

 

Klicka dig vidare och läs mer om övriga ISO-certifieringar

Vill du certifiera ditt företag?

Låt oss kontakta dig!

Kontaktformulär

Formulär för att ta kontakt

Jag är intresserad av:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.