ISO 14001 – Miljö

ISO 14001 – Miljö

ISO 14001 – certifikat för miljöledning

Ett ledningssystem för miljö är ett stöd i arbetet att förebygga eller mildra negativ miljöpåverkan.

Det är också ett verktyg för att öka företagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt blir företaget bättre rustat för framtida behov och förväntningar i en dynamisk och komplex värld.

Hållbar utveckling är ett mål som uppnås genom att balans skapas mellan miljö, samhälle och ekonomi. Ett miljöledningssystem bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

Vad ger en ISO 14001 certifiering?

1. Hållbarhetsförbättringar

2. Kostnadsbesparingar

3. Lagefterlevnad

4. Förbättrad varumärkesimage

5. Förbättrat medarbetarengagemang

Ett ISO 14001-certifierat företag minskar miljöavtrycket genom effektiva åtgärder och hållbarhetsinitiativ. Genom att optimera resursanvändning av energi och material leder också en miljöcertifiering till ekonomiska besparingar och ökad miljöeffektivitet.

Det innebär en minskad risk för böter och sanktioner eftersom certifieringen säkerställer att företaget följer miljölagstiftning. Att företaget visar engagemang för miljön förbättrar image och kundrelationer.

Att företagets personal är engagerade i arbetet ger en organisation som främjar innovation och arbetar på ett miljömedvetet sätt.

Här kan du läsa om kund som genomfört ISO 14001 certifiering med oss

Kundcase Kakeldax

Så här går det till att certifiera företaget

Miljöledning – systemets uppbyggnad och införande

Tillsammans med dig kartlägger vi nuvarande miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Vi hjälper dig att förstå och dokumentera företagets förutsättningar och upprätta rutiner så att de överensstämmer med ISO-kraven. Våra konsulter lägger grunden för ditt ledningssystem. Vi involverar och utbildar ledningsgruppen, som ska vara med hela vägen.

I SamCerts uppdrag ingår även att planera aktiviteter för alla anställda på företaget för införande av nya rutiner och systematiskt miljöarbete. Alla anställda genomgår bland annat en grundläggande miljöutbildning. Med hjälp av SamCert Solutions handleder vi din organisation på bästa sätt.

I arbetet inför att bli miljöcertifierad ingår bland annat att mäta miljöpåverkan och att utvärdera krav på företagets leverantörer. Vi hjälper till med att ta fram nyckeltal och klargöra ansvarsfördelningen. Målet är hela tiden att stärka företagets interna och externa hållbarhetsprofil.

Vägen till certifiering i fem steg

SamCert leder och hjälper dig genom hela processen till en lyckad certifiering. Efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd för upprätthållande av dina certifikat. Vi erbjuder lösningar för certifiering av små och medelstora företag. Läs mer här.

ISO certifierade företag bidrar till de globala målen

De 17 globala målen antogs av FN 2015 och syftet är att skapa en hållbar värld fram till 2030. För att nå målen krävs bidrag från alla delar av samhället, inklusive lokala och nationella regeringar, företag, industri och individer. Certifierade företag arbetar kontinuerligt med standarder som bidrar till att uppfylla målen.

ISO 14001 bidrar till följande globala mål:

 

Klicka dig vidare och läs mer om övriga ISO-certifieringar

Vill du certifiera företaget?

Låt oss kontakta dig!

Kontaktformulär

Formulär för att ta kontakt

Jag är intresserad av:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.