Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för SamCert AB

På SamCert AB är vi engagerade i att främja hållbar utveckling och stödja våra kunder i att uppnå miljöcertifiering enligt ISO 14001 och Svensk Miljöbas. Vi förbinder oss att:

 1. Främja hållbarhet: Genom att erbjuda expertis inom miljöledningssystem stödjer vi våra kunder i deras strävan efter hållbarhet och överträffande av miljökrav. Vi hjälper också kunder att införa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, inklusive principer för cirkulär ekonomi, vilket minimerar avfall och bidrar till en mer hållbar livscykel. Vi åtar oss också att följa gällande lagar, förordningar och andra krav relaterade till hållbarhet.
 2. Förebygga föroreningar: Vi integrerar ett livscykelperspektiv i vår rådgivning för att kontinuerligt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi arbetar proaktivt för att minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan.
 3. Ständig förbättring: Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer och rådgivning för att leverera hållbara och effektiva lösningar till våra kunder. Detta inkluderar främjande av miljövänliga transportalternativ och energieffektiva lösningar, samt uppmuntrande till digitala möten för att minska behovet av tjänsteresor.
 4. Kompetensutveckling: Vi engagerar oss i kontinuerligt lärande och utbildning inom miljöledning och miljölagstiftning för att säkerställa att vår rådgivning håller högsta möjliga standard. Detta inkluderar främjande av grönare arbetsplatser och hjälp till våra kunder med att införa praktiska och effektiva miljöstrategier.

Integration med de globala målen:

Vår hållbarhetspolicy och våra åtgärder speglar vårt engagemang för de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) genom:

 • Mål 7 (Hållbar energi för alla): Främjande av miljövänliga transportalternativ och energieffektiva lösningar.
 • Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt): Utbildning och kompetensutveckling för våra anställda och kunder, vilket bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt.
 • Mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur): Införlivande av innovativa och hållbara lösningar i våra tjänster, samt främjande av hållbara material och processer.
 • Mål 11 (Hållbara städer och samhällen): Minskning av resurs- och energianvändning, samt främjande av grönare arbetsplatser och effektiva miljöstrategier.
 • Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion): Främjande av hållbara konsumtions- och produktionsmönster, inklusive cirkulär ekonomi, vilket bidrar till en mer hållbar livscykel.
 • Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna): Minskning av koldioxidutsläppen och andra växthusgaser, samt stöd till våra kunder för att göra detsamma.
 • Mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap): Samarbeten med företag, organisationer och sektorer för att dela kunskap, bästa praxis och innovationer.

Strömstad 2024-02-26
Ann-Sofie Gustafsson
VD, SamCert AB