Vägen till certifiering i fem steg

Vägen till certifiering i fem steg

5 steg till certifiering med SamCert

Upptäck en strukturerad och effektiv väg till certifiering med SamCerts femstegsprocess.

Från planering och utbildning till intern och extern revision, leder vi dig genom varje steg för att säkerställa att ditt företag når certifiering och uppfyller internationella standarder.

Oavsett om du väljer en eller flera av våra fyra certifierbara standarder, är processen densamma. Det ger dig en kostnadseffektiv lösning för att uppnå och upprätthålla ISO-certifiering. Välj SamCert för en smidig och fördelaktig certifieringsresa.

Certifieringsprocessen:

1. Planering

2. Utbildning och implementering

3. Internrevision

4. Extern revision

5. Certifiering

1. Planering

Noggrann planering är viktigt innan certifieringsprocessen påbörjas.
Följ gärna dessa steg:

  • Identifiera mål: Ska din certifiering förbättra kvaliteten, minska miljöpåverkan, göra arbetsplatsen säkrare eller stärka informationssäkerheten?
  • Resurser och tidsram: Utvärdera budget, personal och tid som kan avsättas för certifieringsarbetet.
  • Utse en ansvarig: Denna person kommer leda certifieringsprocessen och behöver ha både kompetens och engagemang för uppgiften.
  • Kommunicera med medarbetare: Informera ditt team om certifieringsplanen och involvera dem i processen.

Processen inleds sedan med att en projektgrupp bestående av nyckelpersoner inom företaget bildas och tidsplan fastställs.

2. Utbildning och implementering

I detta steg kartläggs verksamheten och de utsedda nyckelpersonerna utbildas för att uppnå ett engagerat ledarskap i ISO-frågor.

SamCert projektleder och finns som stöd hela vägen samt hjälper dig förstå och dokumentera ett ledningssystem i överensstämmelse med ISO-krav. Efter utbildning säkerställer vi implementering och av nödvändiga rutiner i den dagliga verksamheten. Vi testar rutinerna i praktiken och breddutbildar personal, vilket främjar delaktighet och förståelse för nya processer.

3. Internrevision

Som förberedelse för extern revision av ackrediterat certifieringsorgan genomförs en obligatorisk internrevision. Vi på SamCert hjälper dig att identifiera brister och förbättringsområden baserat på aktuella ISO-krav. Vi sammanställer en rapport som ett avgörande steg för att förbereda ditt företag inför slutlig granskning.

4. Extern revision

Certifieringsrevisionen sker i två steg:
1. Besök av extern revisor för inledande granskning och bedömning
2. Ett längre besök av samma revisor för certifieringsrevision
I andra steget ingår förutom verksamhetsgranskning även intervjuer med medarbetare i olika positioner.

Revisionen avslutas med en rekommendation om att certifikat ska utfärdas för ditt företag.

5. Certifiering

Efter rekommendation om utfärdande av certifikat efter avslutad extern revision, utför certifieringsorganet en teknisk granskning och beslutar om godkänd certifiering. Sist utfärdas ett officiellt ISO-certifikat.

Fortsatt stöd efter certifiering

Ett kontinuerligt arbete krävs sedan för att underhålla och förbättra företagets certifierade ledningssystem. Årlig revision med fysiska besök av certifieringsorganets revison är obligatoriskt för att säkerställa att företaget fortsätter uppfylla kraven.

Med SamCert för hela resan till en lyckad certifiering

Att vara ISO-certifierad stärker ditt varumärke, öppnar nya marknader och visar ditt engagemang för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Vägen till en lyckad certifiering är densamma oavsett vilken eller vilka standarder du väljer. Välj en eller flera. SamCert Blueprint erbjuder fyra certifierbara standarder. Tack vare den gemensamma strukturen blir det ekonomiskt fördelaktigt att införa flera standarder parallellt.

SamCert erbjuder dig förstklassig support, smidigt upprätthållande och kontinuerlig förbättring efter genomförd certifiering. Med hjälp av SamCert Blueprint och våra konsulter dubbleras effektiviteten och tidsåtgången för företaget halveras. Våra utbildningar är skräddarsydda och vi bistår dig med alla frågor rörande revision och dina certifikat.

Här kan du läsa mer om vår unika lösning och anmäla ditt intresse

SamCert Blueprint