ISO 27001 – Informationssäkerhet

ISO 27001 – Informationssäkerhet

ISO 27001 – certifikat för informationssäkerhet

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd är ett stöd i optimering av verksamhetens säkerhetsarbete.

Det är också ett verktyg för att uppfylla framtida behov och förväntningar i en dynamisk och komplex värld. Det rör allt från att kartlägga vilka risker företaget har att förlora viktig information samt identifiera vilka krav som ställs. Det handlar också om att identifiera nödvändiga säkerhetsåtgärder såsom att utbilda medarbetare i cybersäkerhet.

Att vara ett ISO-certifierat företag minskar risken att skadas genom till exempel hackerattacker dessutom ökar företagets förmåga att klara fortsatt drift i en krissituation. Systemet innehåller även rutiner för god och säker hantering av personuppgifter.

Vad ger en ISO 27001 certifiering?

1. En stärkt förmåga mot cyberhot och dataintrång

2. Minskad risk för dataläckor och informationsförlust

3. Stärkt tillit hos kunder och samarbetspartners

4. Konkurrensfördelar i en digitaliserad värld

5. Stärkta processer och efterlevnad av lagar gällande informationssäkerhet

Ett ISO 27001-certifierat företag har en stärkt förmåga att skydda sig mot cyberattacker och dataintrång. Risken minskar också för dataläckor och informationsförlust eftersom standarden hjälper företaget strukturera och hantera sin datahantering.

En hög informationssäkerhet bidrar även till en ökad tillit till företaget hos kunder och samarbetspartners. I en alltmer digitaliserad värld är datasäkerhet prioriterad för dessa grupper och ett ISO 27001-certifierat företag har en tydlig fördel.

De interna styrprocesserna stärks vidare inom företaget eftersom certifieringen främjar efterlevnad av lagar och regler.

Här kan du läsa om kund som genomfört ISO 27001 certifiering med oss

Kundcase Tripnet

Så här går det till att certifiera företaget

Informationssäkerhet – systemets uppbyggnad och införande

Tillsammans med dig kartlägger vi företagets informationstillgångar samt identifierar intressenternas krav. Vi hjälper dig att förstå och dokumentera riskanalysen så att den överensstämmer med ISO-kraven. Här ingår även upprättande av ”Uttalandet om tillämplighet” (SoA) som jämför befintliga säkerhetsåtgärder med ISO 27001:2022 bilaga A. Det handlar om totalt 93 säkerhetsåtgärder som våra ISO-experter bistår med. Våra konsulter lägger grunden för ditt ledningssystem.

Med hjälp av SamCert Solutions handleder vi din organisation på bästa sätt. Vi involverar och utbildar ledningsgruppen, som ska vara med hela vägen. I SamCerts uppdrag ingår även att planera aktiviteter för alla anställda på företaget för införande av nya rutiner och systematiskt arbete med informationssäkerhet – cybersäkerhet och integritetsskydd.
I arbetet inför att bli certifierad ingår bland annat att mäta säkerhetsnivån och att utvärdera krav på företagets leverantörer. Vi hjälper till med att ta fram nyckeltal och klargöra ansvarsfördelningen. Målet är hela tiden att stärka företagets interna och externa säkerhetsprestanda.

Under den obligatoriska intern revisionen görs även stickprov avseende informationssäkerhetsåtgärder i ISO 27001:2022 Bilaga A utöver standardens krav på ledningssystemet. Intern revisionen utförs av en av våra ISO-experter och tekniska specialister.

Vägen till certifiering i fem steg

SamCert leder och hjälper dig genom hela processen till en lyckad certifiering. Efter godkänd certifiering erbjuder vi fortsatt stöd för upprätthållande av dina certifikat. Vi erbjuder lösningar för certifiering av små och medelstora företag. Läs mer här.

Klicka dig vidare och läs mer om övriga ISO-certifieringar

Vill du certifiera företaget?

Låt oss kontakta dig!

Kontaktformulär

Formulär för att ta kontakt

Jag är intresserad av:
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.