Holm Trävaror AB

Holm Trävaror AB

Kärnsund Wood Link AB

Kärnsund Wood Link AB, nu en del av Holm Trävaror AB, har stärkt sin marknadsposition genom ett effektivt samarbete med SamCert AB. Under Mats Asserlinds ledning har företaget utvecklat ett system som garanterar både kvalitet och miljöhänsyn, vilket möter kundernas krav och optimerar verksamheten.

– Vissa kunder, framför allt de större, har som krav att deras leverantörer ska vara miljöcertifierade, säger Mats Asserlind. Ett välfungerande kvalitets- och miljöledningssystem ger konkurrensfördelar.

Mats Asserlind har arbetat på företaget i elva år, i tio av dessa har han samarbetat med SamCert AB. Ett av hans uppdrag var att strukturera verksamheten och implementera ett kvalitetsledningssystem.

– När jag letade efter en partner i det arbetet hittade jag SamCert 2012. Jag tyckte att de hade ett intressant koncept med inriktning på små och medelstora företag.

– När systemet är i full drift kan man spara pengar genom att cirka en fjärdedel av kvalitets- och miljöledningssystemen är gemensamma med andra parter. Dessutom har man supportavtal och nätverksträffar.

Supportavtalet ger möjlighet till konsultationer. Mats Asserlind berättar att han vid behov kan ringa och be om hjälp.

– Det hänger mycket på person och personkemi. SamCerts VD, Ann-Sofie Gustafsson och jag fungerar bra ihop. Övriga medarbetare i SamCert och också bra, kompetenta och trevliga.

– Vår ledningsgrupp för kvalitet och miljö är densamma som företagets ledningsgrupp. Arbetet med SamCert har blivit en naturlig del och ett lyft för hela verksamheten. Den årliga internrevisionen är lika omfattande som den som RISE genomför.

– Det är tydligt att detta är viktigt. När man väl har systemet märker man hur stor nytta man har av det. Vi jobbar mycket med stora bygghandlare och har ramavtal med åtta stora byggkedjor. Har man ett kvalitets- och miljöledningssystem är det en fördel för kunden som känner trygghet i och med att partnern är certifierad. Då behöver man inte prata mer om det.

Kärnsund Wood Link AB ingår sedan en tid i Holm Trävaror AB. Mats Asserlind pekar på den smidiga övergången.

– En ny hållbarhetsansvarig visade sig svår att hitta, det är eftertraktade personer. Men vi tecknade avtal med SamCert för en interimslösning för att säkra kontinuiteten i arbetet och bibehålla våra certifikat.

När Mats Asserlind gick i pension tog SamCerts konsult över fram tills att den nya hållbarhetsansvariga Josefine Schön installerats.

Holm Trävaror AB har kvalitets- och miljöcertifikat