Tripnet AB

Tripnet AB

Tripnet AB – en uppskattad SamCert kund

Tripnet AB grundades1995 och har huvudkontor och datacenter i Göteborg. När företaget startade var det som pionjärer inom modemaccess och webbabonnemang. Idag är företaget experter på avancerade driftlösningar.

I början av 2022 aktualiserade några av Tripnets kunder certifiering Då fattades beslutet att ISO 27001 certifiera företagets ledningssystem för informationssäkerhet.

– Vi hade många väl fungerande processer på plats som bara kunde lyftas in, samtidigt fanns det många goda idéer som vi anammade och vi har bland annat utvecklat riskhanteringsprocessen till en enklare, bättre och effektivare process, berättar VD Ulf Persson.

– Även vår tidigare process med leverantörsutvärderingar, genom samtal på krogen eller över en lunch, har ersatts med en mer formell process. Men, det utesluter självklart inte att Tripnet bjuder en leverantör på middag ibland.

Tripnet valde att använda SamCert AB för att underlätta certifieringsprocessen.

Ulf Persson, Tripnet AB

SamCert har ett ramverk som i sig är certifierat, vilket innebär att vårt arbete underlättas.
– Det gav oss möjlighet att fokusera på att integrera befintliga processer, med nya idéer, effektivt, fortsätter Ulf Persson. När vi integrerar SamCerts tjänster i vår resa mot förbättrad informationssäkerhet och effektivitet kombinerar vi deras 20 års erfarenhet med våra 29. Vi får en beprövad metodik som är skräddarsydd för små till medelstora företag.

Fördelarna med att välja SamCert sträcker sig från bättre struktur och dokumentation till ökad konkurrenskraft och en mer attraktiv arbetsplats.

SamCerts filosofi betonar enkelhet och lägger till affärsvärde utan att kompromissa med kvaliteten, vilket säkerställer att processerna anpassas efter företagets behov och bidrar till en långsiktig hållbarhet.

– Detta partnerskap kommer inte bara att stärka vår förmåga att möta och överträffa våra kunders förväntningar men även positionera oss som en ledare inom vår bransch, säger Ulf Persson.

– Att göra en översyn av i stort sett alla kvalitetsdokument man har, är en väldigt nyttig övning. Vi har dessutom redan sett ökad effektivitet som direkt gagnar våra kunder och deras slutkunder säger Göran Sjöberg, ansvarig för certifieringsprojekt och säkerhetschef.

Tripnet hade sin certifieringsrevision i början på december, veckan efteråt svarade företaget på 12 mindre avvikelser.

– Med stöd från SamCert och dialog med revisorn fick vi vårt certifikat den 21 december från RISE i Borås. Då kändes det väldigt skönt att ta julledigt.

– Att leda Tripnet genom utvecklingsfaser har varit en resa av ständig förändring och ständiga förbättringar berättar Ulf Persson. Vi har gått från enkla dokumentationssystem till att omfamna och integrera komplexa kvalitets- och säkerhetsstandarder.

– Varje steg har varit en läroprocess, och varje förändring har drivits av en önskan att inte bara möta utan överträffa våra kunders förväntningar.

– Vår framtid ligger i att fortsätta denna resa, att aldrig nöja oss, och att alltid sträva efter högre effektivitet och bättre service. Som VD för Tripnet är jag stolt över vad vi har uppnått och entusiastisk över vad framtiden har att erbjuda.

Tripnet AB har informationssäkerhetscertifikat