Vilka resurser behövs?

Vilka resurser behövs?

Vilka resurser behövs för en lyckad certifiering?

För en lyckad certifiering är det väsenligt att planera och avsätta de resurser som behövs under arbetet fram till certifieringen.

Det är också viktigt att tänka igenom hur arbetet ska gå till för att upprätthålla företagets certifiering.

Vad kostar det att ta in extern hjälp?

Kostnadsbudgeten för att ta in extern hjälp kan uppgå till en halv miljon kronor för ett företag med 50 anställda. Hos SamCert så kan du räkna med att vi kapar kostnaderena betydligt. Tack vare SamCerts upplägg med fördelning av ISO-arbetet kan din externa kostnad hållas nere. Företaget får samtidigt värdefullt stöd från erfarna experter och handledning hela vägen till en lyckad certifiering.

Hur många timmar tar det i anspråk av en anställd?

Det är många företag som har utsett en anställd till ISO-ansvarig och använt både en och två manår för att utveckla företagets ISO-arbete och ändå inte kommit i mål. Men med rätt konsulthjälp ska du inte behöva avsätta mer än cirka 200 timmar av den ISO-ansvariges arbetstid under 6-10 månaders projekttid.

Tillsammans med oss på SamCert så kan du kapa företagets kostnad avsevärt genom vårt koncept.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt